Articles & Diary

บทความน่ารู้ เกี่ยวกับ กระดูกและข้อ

บทความน่ารู้

     นำเสนอบทความ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ โรคกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยอาจารย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ หมอสุนทร ศรีสุวรรณ์ (เกียรตินิยม ) คลินิกหมอสุนทร กระดูกและข้อ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา      การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ของโรค คือ กุญแจสำคัญ ในการรักษาโรคต่างๆ ให้หาย อย่างถูกต้อง และยั่งยืน ทุกกระบวนการตรวจรักษาผู้ป่วย หมอจึงมุ่งเน้น การซักประวัติ , ตรวจร่างกาย , ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ล้ำสมัยจากต่างประเทศ เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง แห่งการเกิดโรค และทำการรักษาได้อย่างถูกต้องตรงจุด ชึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน ได้ตามปกติ