phone icon 074-220-123

เกี่ยวกับคลินิก หมอกระดูก หาดใหญ่

 คลินิกหมอสุนทร กระดูกและข้อ

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


      ให้บริการตรวจรักษา โรคเฉพาะทาง กระดูกและข้อ กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยอาจารย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวินิจฉัยโรค ด้วยวิธีการ ให้การรักษาทางยา , การผ่าตัด , ฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อเทียม , การกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้กลับคืนมา

บริการตรวจรักษาโรค กระดูกและข้อ กล้ามเนื้อและเส้นประสาท

  • ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ
  • ปวดหลัง ปวดเอว ปวดร้าวลงขา
  • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท , กระดูกสันหลังเคลื่อน
  • ปวดไหล่ ข้อไหล่ติด ยกแขนไม่สุด
  • โรคกระดูกพรุน กระดูกเสื่อม กระดูกเปราะ
  • ข้อเท้า กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น อักเสบ
  • มือชา นิ้วล็อก โรคพังผืดเส้นประสาท
  • ข้อมืออักเสบ ปวดข้อศอก โรคข้อเทนนิส
  • โรคเก๊าต์ ปวดส้นเท้า และฝ่าเท้า

วิสัยทัศน์ | Our Vision

“รักษาโรค ต้องรักษาที่ สาเหตุ”

หมอเชื่อว่า การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ของโรค คือ กุญแจสำคัญ ในการรักษาโรคต่างๆ ให้หาย อย่างถูกต้อง และยั่งยืน ทุกกระบวนการตรวจรักษาผู้ป่วย หมอจึงมุ่งเน้น การซักประวัติ , ตรวจร่างกาย , ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ล้ำสมัยจากต่างประเทศ เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง แห่งการเกิดโรค และทำการรักษาได้อย่างถูกต้องตรงจุด ชึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยสามารถก